[1]
Mohamad Salimi, S.R. and Ahmad Latiffi, A. 2021. Kajian Tekanan Kerja yang dihadapi oleh Juruukur Bahan dalam Keterlibatan Menguruskan Projek Pembinaan . Research in Management of Technology and Business. 2, 1 (Jun. 2021), 1066–1079.