[1]
Abd Rahman, U.D. and Yusoff, M.Z. 2023. Hubungan antara Kualiti Perkhidmatan dan Kepuasan Pengguna terhadap Perkhidmatan Pengangkutan Awam di KLIA2. Research in Management of Technology and Business. 4, 1 (May 2023), 33–47.