1.
RUBANI SNK, Mas’at NEA, Hamzah N, Zakaria N, Ariffin A. Kesediaan Pelajar Terhadap Pembelajaran Melalui Permainan Bagi Topik Pergerakan Kod G Mesin Kisar CNC . RITVET [Internet]. 2022 Oct. 4 [cited 2023 Mar. 26];2(2):202-9. Available from: https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/ritvet/article/view/9433