[1]
S. N. K. RUBANI, N. E. A. . Mas’at, N. . Hamzah, N. Zakaria, and A. Ariffin, “Kesediaan Pelajar Terhadap Pembelajaran Melalui Permainan Bagi Topik Pergerakan Kod G Mesin Kisar CNC ”, RITVET, vol. 2, no. 2, pp. 202–209, Oct. 2022.