(1)
RUBANI, S. N. K.; Mas’at, N. E. A. .; Hamzah, N. .; Zakaria, N.; Ariffin, A. Kesediaan Pelajar Terhadap Pembelajaran Melalui Permainan Bagi Topik Pergerakan Kod G Mesin Kisar CNC. RITVET 2022, 2, 202-209.