(1)
Azman, A. H.; Ab Rahman, A. Pembangunan E - Modul Pembelajaran Asas Ni Multisim. RITVET 2022, 2, 086-098.