1.
Kaamin M, Mohd Atarabusyi MA, Nazle AM, Muslim NH, A Rahman NK. Kajian Perbandingan Penggunaan Alatan Inovasi (Brick Laying Tool) Dalam Kerja Ikatan Bata. MARI [Internet]. 2020 Nov. 30 [cited 2024 Feb. 24];2(1):73-82. Available from: https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/mari/article/view/325