Roslan, Rosfuzah, Norhidayah Abd Hamid, Wardah Syahirah Ahmad Nizam, and Nurallisya Mohd Ali. “Membaca Bersama Iman : Pembangunan Aplikasi Mudah Alih Bagi Pembelajaran Dan Permainan Membaca Bahasa Malaysia Pra Sekolah”. Multidisciplinary Applied Research and Innovation 2, no. 2 (May 24, 2021): 347–352. Accessed June 25, 2022. https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/mari/article/view/1803.