[1]
Nurfarahin Zafir, Mazida Ahmad, and Norliza Katuk, “Mangkuk Tingkat System”, MARI, vol. 2, no. 3, pp. 030–035, Dec. 2021.