[1]
N. I. Arzemi, N. Samburi, and Y. A. Faizal Abbas, “Sistem Pemantauan Banjir Secara Jarak Jauh ”, MARI, vol. 3, no. 1, pp. 490–496, Feb. 2022.