[1]
M. Kaamin, M. A. . Mohd Atarabusyi, A. M. . Nazle, N. H. . Muslim, and N. K. . A Rahman, “Kajian Perbandingan Penggunaan Alatan Inovasi (Brick Laying Tool) Dalam Kerja Ikatan Bata”, MARI, vol. 2, no. 1, pp. 73–82, Nov. 2020.