Hairuddin Mohammad, Emedya Murniwaty Samsudin, Mardzulliana Zulkifli, Dalila Misman and Siti Khalijah Yaman (2022) “Kajian Kes Isu Pengajaran dan Pembelajaran Sewaktu Pandemik COVID19 di Sekolah Menengah Kebangsaan di Muar”, Multidisciplinary Applied Research and Innovation, 3(2), pp. 8–17. Available at: https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/mari/article/view/5143 (Accessed: 21 February 2024).