Hairuddin Mohammad, Emedya Murniwaty Samsudin, Mardzulliana Zulkifli, Dalila Misman, & Siti Khalijah Yaman. (2022). Kajian Kes Isu Pengajaran dan Pembelajaran Sewaktu Pandemik COVID19 di Sekolah Menengah Kebangsaan di Muar. Multidisciplinary Applied Research and Innovation, 3(2), 8–17. Retrieved from https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/mari/article/view/5143