Lahuri, M. ’Azamuddin, Zaberi, A. N. ., Nizam, I. Z., & Kaamin, M. . (2022). Kaedah Pemeriksaan Bumbung Bangunan Menggunakan Pesawat Tanpa Pemandu (UAV). Multidisciplinary Applied Research and Innovation, 3(1), 236–246. Retrieved from https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/mari/article/view/4202