(1)
Nurfarahin Zafir; Mazida Ahmad; Norliza Katuk. Mangkuk Tingkat System. MARI 2021, 2, 030-035.