(1)
Yusop, A.; Aidil, N.; Halim, M. A. .; Rosli, A. A. . Penjana Solar Mudah Alih (PSMA). MARI 2020, 2, 353-356.