(1)
Arzemi, N. I.; Samburi, N.; Faizal Abbas, Y. A. Sistem Pemantauan Banjir Secara Jarak Jauh. MARI 2022, 3, 490-496.