[1]
Mohd Noor, M.N. 2022. Pembangunan Sistem Pembelian Barangan Runcit Dalam Talian. Multidisciplinary Applied Research and Innovation. 3, 1 (Feb. 2022), 86–92.