1.
MUHAMAD SN, MOHD YUSUF F, PANATIK@ABDUL RAHMAN SA, RIPIN MN, MD SHAM F, SAARI Z. TANDA-TANDA PENYAKIT KEJIWAAN DALAM KALANGAN REMAJA ISLAM DI JOHOR BAHRU. a. hsp [Internet]. 2018 May 31 [cited 2022 Jun. 26];. Available from: https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/hsp/article/view/1178