1.
ABDULLAH MAH. PESALAH MUDA DI MAHKAMAH SYARIAH: SATU TINJAUANTERHADAPPENGHUKUMAN MENURUT PERUNTUKAN UNDANG-UNDANGSYARIAHDAN MAQASID AL SYARI’AH. hsp [Internet]. 2018May31 [cited 2021Jun.20];. Available from: https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/hsp/article/view/1169