1.
SHAHRUDDIN NJ. LOKUS KAWALAN SEBAGAI MODERATOR DALAM HUBUNGAN ANTARA PENGARUH RAKAN SEBAYA DAN SIKAP TERHADAP TINGKAH LAKU SEKSUAL DALAM KALANGAN REMAJA HAMIL LUAR NIKAH DI SEMENANJUNG MALAYSIA. hsp [Internet]. 2018 May 31 [cited 2024 Feb. 28];. Available from: https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/hsp/article/view/1150