HALIM, HARLIANA, KAMARUZAMAN YUSOFF, SHAKILA AHMAD, MOHD FAIZAL ABDUL KHIR, ABDUL HAFIZ ABDULLAH, SITI SARAWATI JOHAR, FAUZIAH ANI, and MARIA ELENA NOR. “PENDIGITALAN MANUSKRIP RISALAH IBN FADLAN 922 M SEBAGAI SATU INOVASI”. Human Sustainability Procedia (May 31, 2018). Accessed February 28, 2024. https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/hsp/article/view/1187.