MUHAMAD, SITI NORLINA, FARAHWAHIDA MOHD YUSUF, SITI AISHAH PANATIK@ABDUL RAHMAN, MOHD NASIR RIPIN, FARIZA MD SHAM, and ZILAL SAARI. “TANDA-TANDA PENYAKIT KEJIWAAN DALAM KALANGAN REMAJA ISLAM DI JOHOR BAHRU. a”. Human Sustainability Procedia (May 31, 2018). Accessed July 1, 2022. https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/hsp/article/view/1178.