ABDULLAH, MOHD ABU HASAN. “PESALAH MUDA DI MAHKAMAH SYARIAH: SATU TINJAUANTERHADAPPENGHUKUMAN MENURUT PERUNTUKAN UNDANG-UNDANGSYARIAHDAN MAQASID AL SYARI’AH”. Human Sustainability Procedia (May 31, 2018). Accessed July 1, 2022. https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/hsp/article/view/1169.