ANI, FAUZIAH, ZAHRUL AKMAL DAMIN, LUTFAN JAES, HARLIANA HALIM, KHAIRUL ANUAR KAMRI, FADILLAH ISMAIL, AZHANI TOHAR, and ASBAH RAZALI. “TAHAP PENYERTAAN DAN PENDAYAUPAYAAN PSIKOLOGI: MENJELASKAN HUBUNGAN MENERUSI ORGANISASI BERASASKAN KOMUNITI”. Human Sustainability Procedia (May 31, 2018). Accessed June 19, 2021. https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/hsp/article/view/1139.