Mohamad Zaid Mustafa, Mohd Sa’ari Mohd Salleh, Rosnee Ahad, and Abdul Rasid bin Abdul Razzaq. “Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Dalam Kalangan Guru Pendidikan Islam Sekolah Menengah Kebangsaan Daerah Batu Pahat, Johor”. Human Sustainability Procedia, Dec. 2018, https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/hsp/article/view/1214.