TALIB, S. “AKTIVITI KOKURIKULUM SEBAGAI PEMANGKIN KEMAHIRAN KEPIMPINAN DALAM KALANGAN PELAJAR DRS 2161”. Human Sustainability Procedia, June 2018, https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/hsp/article/view/1191.