MUHAMAD, S. N., F. MOHD YUSUF, S. A. PANATIK@ABDUL RAHMAN, M. N. RIPIN, F. MD SHAM, and Z. SAARI. “TANDA-TANDA PENYAKIT KEJIWAAN DALAM KALANGAN REMAJA ISLAM DI JOHOR BAHRU. a”. Human Sustainability Procedia, May 2018, https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/hsp/article/view/1178.