ABDULLAH, M. A. H. “PESALAH MUDA DI MAHKAMAH SYARIAH: SATU TINJAUANTERHADAPPENGHUKUMAN MENURUT PERUNTUKAN UNDANG-UNDANGSYARIAHDAN MAQASID AL SYARI’AH”. Human Sustainability Procedia, May 2018, https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/hsp/article/view/1169.