[1]
Norasnida binti Nordin and Al-Azmi Bakar, “KELESTARIAN ORANG KURANG UPAYA (AUTISME) DALAM ERA REVOLUSI PERINDUSTRIAN 4.0: PROJEK PEMETAAN AUTISME DI RANTAU ASEAN”, hsp, Dec. 2018.