[1]
S. N. MUHAMAD, F. MOHD YUSUF, S. A. PANATIK@ABDUL RAHMAN, M. N. RIPIN, F. MD SHAM, and Z. SAARI, “TANDA-TANDA PENYAKIT KEJIWAAN DALAM KALANGAN REMAJA ISLAM DI JOHOR BAHRU. a”, hsp, May 2018.