MUHAMAD, S. N., MOHD YUSUF, F., PANATIK@ABDUL RAHMAN, S. A., RIPIN, M. N., MD SHAM, F. and SAARI, Z. (2018) “TANDA-TANDA PENYAKIT KEJIWAAN DALAM KALANGAN REMAJA ISLAM DI JOHOR BAHRU. a”, Human Sustainability Procedia. Available at: https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/hsp/article/view/1178 (Accessed: 28 February 2024).