ABDULLAH, M. A. H. (2018) “PESALAH MUDA DI MAHKAMAH SYARIAH: SATU TINJAUANTERHADAPPENGHUKUMAN MENURUT PERUNTUKAN UNDANG-UNDANGSYARIAHDAN MAQASID AL SYARI’AH”, Human Sustainability Procedia. Available at: https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/hsp/article/view/1169 (Accessed: 26 June 2022).