BORHAM, ABD SHAKOR, MIKDAR RUSDI, and NUR ZAINATUL NADRA ZAINAL. 2018. “PENGGUNAAN NAMA HAIWAN DALAM SURAH AL-QURAN DAN HUBUNGAN PENCIPTAANNYA DALAM KEHIDUPAN MANUSIA: SATU TINJAUAN”. Human Sustainability Procedia, May. https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/hsp/article/view/1171.