SHAHRUDDIN, NOR JUMAWATON. 2018. “LOKUS KAWALAN SEBAGAI MODERATOR DALAM HUBUNGAN ANTARA PENGARUH RAKAN SEBAYA DAN SIKAP TERHADAP TINGKAH LAKU SEKSUAL DALAM KALANGAN REMAJA HAMIL LUAR NIKAH DI SEMENANJUNG MALAYSIA”. Human Sustainability Procedia, May. https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/hsp/article/view/1150.