ANI, FAUZIAH, ZAHRUL AKMAL DAMIN, LUTFAN JAES, HARLIANA HALIM, KHAIRUL ANUAR KAMRI, FADILLAH ISMAIL, AZHANI TOHAR, and ASBAH RAZALI. 2018. “TAHAP PENYERTAAN DAN PENDAYAUPAYAAN PSIKOLOGI: MENJELASKAN HUBUNGAN MENERUSI ORGANISASI BERASASKAN KOMUNITI”. Human Sustainability Procedia, May. https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/hsp/article/view/1139.