NORDIN, SHAH RUL ANUAR, MOHD AKBAL ABDULLAH, ZAHRUL AKMAL DAMIN, FAUZIAH ANI, LUTFAN JAES, KHAIRUL AZMAN MOHD SUHAIMY, SITI SARAWATI JOHAR, and SHARIFAH KHADIJAH SYED ABU BAKAR. 2018. “Memahami Akal Budi Kaum Orang Asli Suku Kuala Melalui Pantun: Dari Pulau Sialu, Batu Pahat Ke Sungai Layau, Kota Tinggi”. Human Sustainability Procedia, May. https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/hsp/article/view/1138.