ISMAIL, FADILLAH, SITI SARAH OMAR, SITI SARAWATI JOHAR, KHAIROL ANUAR KAMRI, and ZAHRUL AKMAL DAMIN. 2018. “PERANAN DAN PENERIMAAN KESATUAN SEKERJA DI MALAYSIA”. Human Sustainability Procedia, May. https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/hsp/article/view/1130.