LUTFAN JAES; NURUL AIMI RAZALI; FADILLAH ISMAIL; ZAHRUL AKMAL DAMIN; FAUZIAH ANI. MAHATHIR SEBAGAI PERDANA MENTERI KE 7 : KEMUNCAK PATERNALISTIC LEADERSHIP DI MALAYSIA. Human Sustainability Procedia, 15 Dec. 2018.