MOHAMAD ZAID MUSTAFA; MOHD SA’ARI MOHD SALLEH; ROSNEE AHAD; ABDUL RASID BIN ABDUL RAZZAQ. Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Dalam Kalangan Guru Pendidikan Islam Sekolah Menengah Kebangsaan Daerah Batu Pahat, Johor . Human Sustainability Procedia, [S. l.], 2018. Disponível em: https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/hsp/article/view/1214. Acesso em: 28 feb. 2024.