ABDULLAH, M. A. H. PESALAH MUDA DI MAHKAMAH SYARIAH: SATU TINJAUANTERHADAPPENGHUKUMAN MENURUT PERUNTUKAN UNDANG-UNDANGSYARIAHDAN MAQASID AL SYARI’AH. Human Sustainability Procedia, [S. l.], 2018. Disponível em: https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/hsp/article/view/1169. Acesso em: 26 jun. 2022.