ANI, F.; DAMIN, Z. A.; JAES, L.; HALIM, H.; KAMRI, K. A.; ISMAIL, F.; TOHAR, A.; RAZALI, A. TAHAP PENYERTAAN DAN PENDAYAUPAYAAN PSIKOLOGI: MENJELASKAN HUBUNGAN MENERUSI ORGANISASI BERASASKAN KOMUNITI. Human Sustainability Procedia, 31 May 2018.