MUHAMAD, S. N., MOHD YUSUF, F., PANATIK@ABDUL RAHMAN, S. A., RIPIN, M. N., MD SHAM, F., & SAARI, Z. (2018). TANDA-TANDA PENYAKIT KEJIWAAN DALAM KALANGAN REMAJA ISLAM DI JOHOR BAHRU. a. Human Sustainability Procedia. Retrieved from https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/hsp/article/view/1178