Husen Ismail, F., Muhammad Masruri, Ahmad, S. ., Kirin, A. ., & M Suud, F. (2023). Impak Covid-19 Terhadap Minat Pemilihan Kerjaya Keusahawanan dalam Kalangan Pelajar. Human Sustainability Procedia, 3(1), 56–70. Retrieved from https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/hsp/article/view/11772