ABDULLAH, M. A. H. (2018). PESALAH MUDA DI MAHKAMAH SYARIAH: SATU TINJAUANTERHADAPPENGHUKUMAN MENURUT PERUNTUKAN UNDANG-UNDANGSYARIAHDAN MAQASID AL SYARI’AH. Human Sustainability Procedia. Retrieved from https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/hsp/article/view/1169