(1)
Kirin, A.; Ahmad Sharifuddin; Abdul Rahim, M. H. .; Faisal Husen Ismail; Shakila Ahmad; Sharifah Khadijah. Impak Negatif Media Sosial Terhadap Akademik Pelajar : Kajian Kes Pelajar UTHM. hsp 2022, 2, 16-25.