(1)
MOHAMAD SALIH, M. A.; SAPARUDDIN, I. F.; AINI, Z. REALITI CABARAN PENDAKWAH TERHADAP ORANG KELAINAN UPAYA PENGLIHATAN. hsp 2018.