(1)
HALIM, H.; YUSOFF, K.; AHMAD, S.; ABDUL KHIR, M. F.; ABDULLAH, A. H.; JOHAR, S. S.; ANI, F.; NOR, M. E. PENDIGITALAN MANUSKRIP RISALAH IBN FADLAN 922 M SEBAGAI SATU INOVASI. hsp 2018.