(1)
MUHAMAD, S. N.; MOHD YUSUF, F.; PANATIK@ABDUL RAHMAN, S. A.; RIPIN, M. N.; MD SHAM, F.; SAARI, Z. TANDA-TANDA PENYAKIT KEJIWAAN DALAM KALANGAN REMAJA ISLAM DI JOHOR BAHRU. a. hsp 2018.