(1)
MARPUAH, S.; AWANG, H. KAEDAH AKTIF KOMUNIKATIF DALAM PENGUASAAN KOMUNIKASI BAHASA ASING. hsp 2018.